Föreläsningar

Var finns tid plats och tid för avslappning?
Var finns tid och plats för Dig att hitta balans mellan krav och resurser? 

Föreläsningar skräddarsys enligt önskemål.

Exempel på några:

”Har Du balans mellan krav och resurser?”

Vi går igenom hur man med enkla kraftfulla verktyg kan få en mera meningsfull och mindre stressfylld vardag.

”Muskulär och mental avslappning”

Handlar bl.a. om hur Du genom att avsätta endast c:a en kvart om dagen för avslappning, på sikt kommer att öka Din koncentrationsförmåga och förbättra Ditt minne. Få mera energi och känna Dig lugnare och gladare. Du får även lättare att påverka Dig själv i stressade situationer.

”Självkänsla och självförtroende”

Vad är skillnaden dem emellan och hur kan jag på bästa sätt öka dessa såväl för mig själv, mitt barn osv.