Jennie 42 år, journalist: ”Pernilla hjälpte mig att få rätsida på livet efter många år av för mycket stress. När min livssituation nyligen förändrades igen, tog jag kontakt på nytt. Jag behövde hjälp att skapa nya förhållningssätt i mitt nya läge och enligt min önskan guidade hon mig så att jag nu bättre kan sortera mina tankar och upplevelser, i stället för att dras med i den nedåtgående stress-spiralen. Nu kan jag allt oftare bibehålla det lugn jag behöver för att kunna backa ett steg och få överblick över situationen innan jag väljer hur jag ska agera. Genom samtalen med Pernilla och övningarna hon ger mig blir det tydligt för mig vilket liv jag vill leva. Det hjälper mig att lägga min energi på det som är rätt och viktigt för mig, mitt välmående och mina mål, vilket även gör gott för mina relationer med andra”.

Emelie 35 år, entreprenör: ”De senaste 2,5 åren har jag investerat i mig själv genom att gå till Pernilla. Jag har gått från utbränd till att nu vara balanserad. Det beror till stor del på Pernillas närvaro, kunskap, verktyg och upplägg! Resultatet är något även min omgivning märker av! Tidigare har jag påbörjat samtal med olika coacher men aldrig fullföljt. Nu 2,5 år senare så kan jag med handen på hjärtat säga att det är den finaste investeringen jag givit mig själv! Tack Pernilla!”

Erika 55 år, administratör: ”Jag har länge gått och känt mig stressad över allt jag ska hinna med och allt jag MÅSTE göra. Jag har bara kört på utan att reflektera. Detta har också bidragit till att jag har fått ont i huvud, nacke och axlar. Pernilla har varit ett fint stöd och bollplank. Hon har kommit med många kloka råd och även tips på bra avslappningsövningar och meditationer men även mycket annat. Pernilla är mycket kunskap och inger förtroende och är dessutom omtänksam och förstående. Alla borde ha en egen Pernilla i sitt liv”.

Anders 69 år, IT: ”Jag och min familj har under ca 20 års tid levt med en son som utvecklade ätstörning under grundskoletiden. Det började runt 2001 och vi har levt i den situationen präglat av en hög stressnivå. Under 2017 eskalerade sonens situation kraftigt och vi var i ständig beredskap att stödja och supporta så gott vi kunde. Den eskalerade situationen med sonens ätstörning orsakade att jag utvecklade eller gjorde att jag fick diagnosen tinnitus. Av den anledningen sökte jag hjälp och fann att PS Balans erbjöd hjälp med stresshantering.

Min stressnivå har successivt minskat och det har medfört att jag kunde hantera min tinnitus bättre och bättre. Jag fortsatte också med återkommande samtal med Pernilla där jag fick en helhetssyn på min livssituation, med ätstörd familjemedlem och min tinnitus (som jag nu vill benämna som en åkomma) och hur vi som familj påverkades och kunde hantera dagen och framtiden. Samtalen gav och ger mig energi och en hjälp att se helheten och hantera situationen framåt.

Jag har nu haft en återkommande ”behandling” av Pernilla i fem år och jag ser det som en om inte den största investeringen i att utveckla och förstå mig själv och jag har önskat att jag hade påbörjat denna ”resa” betydligt tidigare eftersom jag upplever att jag under hela mitt vuxna liv levt med en för hög stressnivå”.

Johanna 37 år, egenföretagare: ”Med högt tempo och långa arbetsdagar, försök att hitta tid för träning och familj, hade jag turen att stöta på Pernilla.
På olika sätt hjälpte hon mig att stressa ner och hitta tid för mig själv. Efter våra möten har jag känt mig starkare och har mer självförtroende. Pernilla är full av kärlek, omtänksamhet, kunskap och trygghet”.

Ulrik Jansson 48 år, fd elitfotbollsspelare: ”Efter en jobbmässigt tung period i mitt liv, fick jag möjligheten att träffa Pernilla. Framför allt var det skönt att prata och släppa ut tankar och känslor som man kanske inte gör för familj och vänner.
Under varje möte blev man inspirerad och fick hjälp att bygga upp sin självkänsla och sitt självförtroende. När man kom hem hade man en positiv känsla i kroppen. Man hittade nycklar för att kontrollera negativa tankar. Hade jag fått möjlighet till samtal och avslappningsövningar i början av min karriär, så är jag helt övertygad om att jag skulle ha blivit en ännu bättre fotbollsspelare och tränare samt en mer positiv människa! Detta är ngt som jag verkligen rekommenderar till alla killar och tjejer där ute!”